سه شنبه، ۲۳ اگست ۲۰۱۶


         عاصم شـرار

 

طرح تازه

درد دل را نـتــوان پيش کـسـان یـــــاد كنم

چارهء نيست بجز آنكه ترا یــــــــــاد كـنم

بـنــده را جــز ســر تسليم نبـاشد هــنـرى

خجالتم مى برد از خــويش كه بیـــداد كنم

زندگى بستهء اوهام و خيال است و جنون

طـــرح نو سازم و فـــکر ديگر ايجاد كنم

فرصت هستى مـن نيست بجز ایـن نفسى

كى توان ياد گل و گلشن و قدِ شمشاد کـنم

گر نشيند بكف پـــاى تـــو خــاکـم روزى

چشم اميد همين است کـه دلـــی شـــاد كنم

بر مزارم گذرى گر زرهء مهر و وفـــــــا

شــکر اين نعمت و آن لطف خــــدا کــنم

بعد از اين عهد من و کعـبـه مقصود همين

زیـــر ديوار تــو بنشينم و فــــریــــاد كنم

 )شرار(

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org