Friday 29 february 2008 10:36:25

"تکسی در تاریکی"
برنده اوسکار، بهترین فلم مستند

برگردان از یوسف آرینتا

در آن فلم، الکس گبینی، نمای خشونت ایالات متحده در (جنگ با تروریزم) را به تصویر میکشد.

الکس گیبینی نویسنده، کارگردان و سازنده فلم برنده اوسکار امسال، در فلم مستندش بخشی از خشنترین و زشترین خشونتها را که ایالات متحده با (جنگ با ترو) مرتبط ساخته است به بررسی میگیرد.

امی گود من، گرداننده و گوینده تلویزیون دموکراسی ناو مصاحبه ای با الکس گبینی سازنده فلم مستند " تکسی در تاریکی" انجام داده که برگردان آن به دید خواننده گذاشته میشود.

- امی گودمن: آیا شما اوسکار را در شب یکشنبه بدست آوردید؟ در بازگشایی آن شب میزبان برنامه جان استیوارد طنزی نثار سناتور جان مکین کرد که از دیدگاه او ایالات متحده در سده آینده نیز درعراق باقی بماند.

- جان استیوارد : روشن است هیچکدام از فلمها به خوبی "جونو" نبود. بیائید قانع باشیم فلمهای که راجع به عراق ساخته شده نیز به آن اندازه خوب نبودند. ولی من بشما میگم که اگرقبول کنیم این فلمها را در صالونهای سینما به نمایش بگذاریم، صحنه را عوض خواهیم کرد. برای من تفاوتی نمیکند اگر صد سالی هم شود فلمهای عراق را در تالارها نگه میدارم تا بیننده ها به ستوه بیایند. ما نمتوانیم بگذاریم بیننده ها برنده باشند.

- امی گودمن : یگانه گزارش سیاسی که جایزه اوسکار را ربود مستند "تکسی در تاریکی" است. در این فلم داستان راننده تکسیران افغان افشا میشود که به وسیله امریکائیها به حبس کشیده شد، او را تا سرحد مرگ شکنجه دادند. کارگردان الکس گبینی در برابر دیدگان سی ملیون بیننده تلویزیون اوسکار فلم مستند (تکسی در تاریکی) را پذیرفت.

فشرده متن مصاحبه

- الگس گبینی : تشکر از شما اکادمی. این (برد اوسکار) برای همه مستند سازان است. در واقعیت، خانم عزیز من تمایل داشت تا فلم کمیدی رومانتیک بسازم ولی، صادقانه پس از واقعات غیر معمول گوانتانامو و ابوغریب دگر برایم ممکن نبود. این فلم را به دو انسان اهدا میکنم. دلاور  آن تکسیران جوان افغان و پدرم که در قوای زمینی بازجو بود. او مرا واداشت که این فلم را به خاطر خشمش که دید با قانون چگونه برخورد شد، بسازم. بیائید باور داشته باشیم که میتوانیم این کشور را از گوشه تاریک دُور و به سمت نور برگردانیم. از شما ممنونم.

- امی گودمن : مستند (فلم) الکس گبینی آغاز همین ماه در سر نامهای اطلاعات جمعی راه یافت زمانی که چینل دیسکوری اعلام کرد برنامه پخش فلم را کنار میگذارد. گبینی اظهار داشت که آن شبکه به او گفته است که محتمل است از محتوای متناقض فلم کمک های بینندگان به دیسکوری صدمه ببیند. هفته پیش (اچ، بی، او) امتیاز آن فلم را از دیسکوری خرید.

"تکسی در تاریکی" متن مصور از مصاحبات با حقوقدانها، شاهدان عینی و جنگجویان امریکائی.

- یک گوینده ماجرا : در دسامبر ۲۰۰۵ یک تکسیران جوان افغان به بگرام آورده شد. پنج روز پس از ورودش مرد.

- خانمی که هویتش فاش نمیشه : کلنل (جګړن) امریکائی در فرصتی که صندوق مردگان را دید میزد برایش گفتم "او خدای من، ما اورا کشتیم!"

- مردی که هویتش فاش نمیشه : به من روشن بود که آنمرد هیچ گناهی نداشت و در بازداشت به قتل رسید.

- سرباز دیمین کوریسیتی : شما مردمان را در وضع زشتی قرار میدهید و آنها نیز مرتکب کارهای زشت میشوند.

- سرباز کن دیویس : به ما دستور داده شده بود که با عراقیها که حاضر به همکاری نیستند زشت باشیم. همچنان به ما گفته شده بود که آنها سگهای بیش نیستند.

- مردی که هویتش مشخص نمیشه : رهنماها به ما میگفتند، زندانی را برهنه کنید و او را در وضع ناراحت و مشکل به تخت ببندید و هرچه خواستید باهش بکنید.

- مردی که هویتش مشخص نمیشه : سربازان جوان اموزش چندان ندیدیده اند. زمانیکه اصولها عوض شد به آنها گفته نشد که اصولهای تازه کدامها اند.

سرباز کن دیویس : شما آماده بودید به آنها به نظر کمتر از یک انسان نگاه کنید. و شما کارهای میکردید که در تصور تان هم نمیگنجید. و آن چیزی بود که من از آن واهمه دارم.

- جنرال ریچارد مایرز : اینها اتفاقات سیاه بود، همیشه چند سیب گنده وجود دارد.

- سرباز دیمن کورزیتی: آدمکشها (مراد افسران رده بالا است.م) میدانستند، آنها (زندانیها) درغُل و زنجیرند سر میجنبانیدن و میگفتند"عالی! شما کار بزرگی را انجام میدهید."

- مردی که هویتش فاش نمیشه : از افراد اف. بی. آی ایمیل های به گوانتانامو میرسد که در آن گفته میشود. "شما باور نخواهید کرد چه پیامهای (از مردم) بما میرسد. خودمان را در جامعه مترود ساخته ایم.

- مردی که هویتش فاش نمیشه :  شما حق وکیل ندارید، شما حق اظهار شاهد ندارید. شما واقعاً نمیدانید جرم شما چیست و شما قطعاً نمیدانید کدام اسرار و اتهام را علیه شما بسته اند.

- مردی که هویتش فاش نمیشه :  چنین برمیآید که تصمیم قصداً علیه شما در مقامات بالای پنتاگون گرفته شده است و همه چیز در ابهام پنهان شده است.

- دیک چینی معاون رئیس جمهور :  ما ناگزیریم در گوشه تاریک کار کنیم، اگر دوست دارید. ما میخواهیم وقت مان را در سایه ها صرف کنیم.

مردی که هویتش فاش نمیشه : آنچه که در سلسله مراتب پائینی فرماندهی اتفاق میافتد سنگهای است که از بالاترین مقام فرماندهی بر روی آنها (پائینیها) ریخته میشود.

- مردی که هویتش فاش نمیشه : ارزشهای امریکائی بالاتر از ملتها و مقام بشری ارج گذاشته میشود.

- رئیس جمهور جورج بوش : هیچ بیحرمتی نسبت به مقام انسان نخواهد بود. اینطورمعلوم میشه این بسیار دلسرد کننده است.

- امی گودمن : این پیش پرده ای از فلم "تکسی در تاریکی" است. الکس کبینی با تلفون با ما همرا میشود. خوشآمدی الکس به دموکراسی ناو.

- الکس گیبنی : تشکر از تو اِمی.

- امی گودمن : چگونه روحیه ای دارید؟

- الکس گبینی : روحیه عالی، میدانید باید بگویم که واقعا یک حالت غیر معمول بود و من بسیار خوشبخت بودم. همین حالا هم یکنوع احساس خارج از وجودم را تجربه میکنم.

- امی گود من : از فلم تان برایمان بگوئید؟ پس از آنکه فلم بیرون شد دومین بار است که با هم صحبت میکنیم. بار اول زمانی که فلم در دیسکوری چینل بود. شما نگفتید که چه پیش آمد که فلم اینبار بوسیله اچ. بی.او توزیع میشود.

- الکس کبینی : من از دیسکوری چینل شنیدم که آنها تمایل ندارند، با وجودیکه دیسکوری چینل این فلم را پس از آنکه جایزه "فیستوال تریبیکا" را برد و آنها این فلم را برای سه سال خریداری کردند. فقط پیش از نامزدی اوسکار، بمن اطلاع دادند که انها بیش از این علاقه ندارند فلم را نه در این سال و شاید هم برای همیشه به نمایش بگذارند. حال آنها آنرا به اچ.بی.او بفروش رسانیدند یا اینکه نمایش تلویزیونی انرا به اچ.بی.او فروختند که در همین سپتمبربه نمایش بگذارند. به نظر من این یک پایان خوشحال کننده از یک بنبست دشوار بود.

- امی گودمن: من گیج شده ام که چرا دیسکوری آنرا خرید؟

- الکس کیبی : من نمیدانم، ممکن است رهبری سابق دیسکوری میخواستند و رهبری تازه فیصله کردند که نه. آنها در یک آزمایش کمک از مردم قرار داشتند و از تناقضات هراس داشتند.

- امی گودمن : سخنرانی شما یکی از محدود تفسیرهای سیاسی در تمام آن شب بود، در سخنرانی قبولی اوسکار. آیا از پیام تان برای ما چیزی میگوئید؟

- الکس گبینی : خوب، پیام من یک پیام مشخص بود در اینجا از دو قربانی، دلاور (راننده تکسی افغان) که تا سرحد مرگ شکنجه دید و دیگر پدرم که او سهم قوی در تشویق و تحرک من برای تهیه فلم داشت. پدرم بازرس تفنگداران دریائی بود، او به اساسات تطبیق قانون باور داشت و به آن ارزش میداد، ارزشهای که به ارتش افتخار میآورد و آنهایکه برای آن ذلت میسازند. من با عده ای زیادی از نظامیان گپ زدم آنها احساس مشابه داشتند. یک اداره سویل (اداره بوش) این ارزشهای بنیادی را طوری دستکاری کرد که تأثیرات بد آن تمام ارتش را فراگرفت. این بود پیام.

این پیام یک مقدار امید های به همراه دارد. من چنین احساس میکنم جهت تاریک که تکسی ملی ما به آن سمت برده شده است دوباره و با نرمش بسمت درست اش برگردد و دموکراسی ما قوت بیابد. بیائید امیدوار باشیم.

- امی گودمن : شما با جمله "بیائید امیدوار باشیم که بتوانیم مسیر این کشور را عوض کنیم، از تاریکی به سمت نور برگردانیم " تمام کردید.

- الکس کبینی : بلی درست است. شما میدانید من به متنی تکیه کردم که در فلم آمده است. شما میدانید، من امیدوارم و میتوانیم آرزوهای والا داشته باشیم، ما مغلوب احساس ضعیف، تلافی و انتقام که رهبری سیویل مارا احاطه کرده است نشویم.

- امی گودمن : الکس گبینی از شما تشکر و بار دیگر به شما تبریک میگویم. ایشان جایزه اوسکار را به خاطر تهیه فلم مستند "تکسی در تاریکی" صاحب شدند.

-الکس گیبینی : تشکر.

 

۲۶/ ۲/ ۲۰۰۸

 

 

پایان مصاحبه

 

 www.esalat.org