کبیـــر فقیــــری

 

ویـــروس در شبکۀ اجتماعی فیســـبوک:

در این روز ها دیده میشود، که از فیسبوک نه تنها استفاده درست نمیشود، بلکه به مسایل نادانی، قوم کَرایی، ملیت کَرایی، تخریب نمودن رفقا و هموطنان عزیز ما پرداخته میشود.

هدف روی نوشته ها و مطالب "سیاسیون" خام و نادانهای سیاسی کشور عزیز ما است .

بسیاری شان چهره های شناخته شده اند و بسیاری آنها در عقب پرده با نام های مستعار و با چهره اصلی فرزندان اصیل حزب را تخریب مینمایند، و بی شرمانه کاریکارتور های رفقا و فرزندان اصیل حزب را به شکل تقلیدی از کشور های همسایه در برکَه های فیسبوک خود به نشر میرسانند، که این کار جاهلانه و طفلانهء شان نه برای رفقای عزیز و نه برای رهبران عزیز ما صدمه میرساند، بلکه چهره و استعداد خود آنها را ظاهر می سازد !

نباید مسایل شخصی و سلیقوی را در برابر سیاستهای ملی و بین المللی از راه غلط مورد ارزیابی قرارداد. جای تأسف و رنج است .

شخصیت رفقای عزیز و برومند ما و رهبران اصیل زحمتکش و با تقوای ما برای تمام هموطنان ما ظاهرأ هویدا است .

آنهایی که با عناوین مختلف از دیدکَاه شخصی خود نظریات دروغین و تحلیل و برداشت غلط و نادرست شانرا به نشر میکَذارند برای رفقای عزیز ما معلوم است، و این حرفهای دروغین شان را تنها آنهایی تأیید مینمایند که از مسایل نا آکَاه هستند و یا خود شان توسط نام های مستعار خویش مطالب شانرا بدون مطالعه لایک میکنند!

از نکَاه مسایل سیاسی این یک کار طفلانه بشمار میرود. آرزومندم که در راه باز سازی کشور، دانش علمی و تخصصی و تجربه ی که دارند اندوخته های شانرا به دسترس هموطنان عزیز ما قرار دهند تا ما و هموطنان عزیز ما از آنها بیآموزیم و در آینده ما برای فرزندان خویش بیآموزانیم و بگوییم که ما چنین اشخاص با دانش و تجربه کار داشتیم .

بسیاری شان حیثیت یک پدر را در جامعه دارند و خود ایشان به قلم خود تحریر میدارند که خدمات بزرکَی را در داخل و خارج کشور انجام داده اند. وقتی به نوشته ها و عملکرد های شان نگاه میکنیم رنج میبریم که با این عوام فریبی بالای شکَوفه های آینده ساز میهن عزیز ما چقدر تأثیرات منفی میکَذارد .

امروز همان وطن و مردم که اعضای یک فامیل هستیم به تمام مردم ما تعلق و ارتباط دارد نه به یک عده ی محدود. آرزومندم این مطلب من باعث پریشانی هموطنان عزیزم قرار نکَیرد !

 

  

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org