دوشنبه، ۱ جولای ۲۰۱۳

 
امین الله مفکر امینی

 

وحدت حرف و عمل

 

هر که ز عـــدل و انصاف گفت، ما رفتــیم ز پـی او

ای رهرو! کرده ها در حــرف و عمل باید جسـتجو

بسی گــــــــفتند و دیـــگران شنیدند و قــافله بستنـد

چـــــون رهی نا معلــوم به بیراهــه ها رسیــــدنــد

تقصیر خطا ها، در عقل و خرد خـفته ای مـــاست

هر بــــــــدی که بینیم، ساخته و بافتـــه ای مـا سـت

مـــــن ندانستم که دلیـل و برهان را چـه خطاسـت

کــــه بنای هر باطلی را بگـــــوییم که به جاســت

به چشــــم خود بینیم، عمل کـرد های هر دیو و دد

بـــــاز هم دســــت نیاز گشاییم بــــآنها کـــــه مدد

چه خـــوش گفته اهل خرد که با جاهل میامیـــــز

گر آمیزی ز انــــسان و انـــــسانیت بـــاید گریـــــز

مفکر ره منــزل بهدف والا و خــرد بایــــد گــــزید

خوبی و خـرابی باید ز وحدت حرف و عمل دیـــــــد

امین الله مفکر امینی،
۲۱ جون ۲۰۱۳

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org