پنجشنبه،۲۶ می ۲۰۱۱


سید زبیر واعظی

 وصفِ یار

 

    ترا کان ملاحت آفریدند                            پی کشتارم آفت آفریدند

    تو شاخ گلبن ای رشک بهاران                 ز سر تا پا لطافت آفریدند

    ملائک تحتم فرمان خالق                     ترا با میل و رغبت آفریدند

    هزاران سال و ماه نقاش گیتی                قلم بر دست حیرت آفریدند

    مهیا تا کنند چشمان جادوت                شراب و جام و خلوت آفریدند

    زبانت را فصیح و نغز و شیرین              زبان من به لکنت آفریدند

    خرام سرو تو محشر دهد یاد                     ترا قامت، قیامت آفریدند

    تو موج تند خو را از برایم                   ز بهر رنج و محنت آفریدند

    ز تیر و خنجر و از ساغر و جام               به مژگان نگاهت آفریدند

    چو من سر گشته ای را، در اسارت           به زلفین سیاهت آفریددند

    گرفتند شیرهء آب دهانت                      شراب ناب عشرت آفریدند

    چو آمد در میان نام و نشانت                  صفا و مهر و الفت آفریدند

    ز آن مشکی دلاویز نسیمت                به عالم عطر و نگهت آفریدند

    حریر نازک ماه رخ ات را                       ز لوح باغ جنت آفریدند

    لبان داغ آتش فام حسنت                   به رنگ زردم حسرت آفریدند

    ز مروارید و لعل و انجم و در               لب و دندان و خالت آفریدند

    چو پروین شیوهء بالا نشینی                    برایت بهر عزت آفریدند

    خیال انگیزی از شبهای مهتاب                 ستانیدند و فرحت آفریدند

    طراوت از بهشت و جلوهء حور           ز کلک جادو عظمت آفریدند

    ز دیدارت به چشم اشکبارم                 قرار و صبر و طاقت آفریدند

    جهانی را به هم آمیختند ، پس            به تو اینگونه صورت آفریدند

    تو باشی شاه خوبان ای عزیزم                 مرا از بهر خدمت آفریدند

    سپس با خامهء بی رنگ، من را               چنین با گردن پت آفریدند

    مرا با محنت و رنج و صبوری             ترا با شان و شوکت آفریدند

    به من بخت سیاه اهداء نمودند                به تو اقبال و رفعت آفریدند

    ز ناز و عشوه و بی مهری تو              به گیتی درس عبرت آفریدند

    به تو اندر میان جمله خوبان                   زهی ناز و نزاکت آفریدند

ز خوبان واعظی خیری ندیدی

به تو عمریست زحمت آفریدند

 

۱۹ می ۲۰۱۱

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

ww.esalat.org