جمعه، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

  
سنجر غفاری

 

ویکی لیکس

 

ویکی لیکس که همه دنیا را آوازه ترس و وحشت آن بعد از "طالبان" و "القاعده" و "تروریزم بین المللی" تبلیغات اش گرفته است نمیدانم مردمان جهان تا کدام زمان دیگر خود را با این اشباح همانند حباب های روی آب که خود به وجود می آیند و خود بخودی نابود میگردند مصروف میسازند. در بیش از هفتاد و پنج هزار سند محرم انتشار شده یکنفر به مجازات کشانیده نشده است. یکنفر به پای چوبه دار (اعدام) فرستاده نشد. یک مسؤول نظامی و استخباراتی و بلند پایه کدام کشور مجازات ندید. و بالا خره یک سند آن نمایانگر واقعیت های موجوده جنگ و جنایت در کشور ما نمیباشد. اگر ویکی لیکس از سازمان جاسوسی امریکا و انگلیس و اسرائیل کرده قدرتمند و در جهت کشف منابع اطلاعاتی دسترسی میداشت چرا موضوع بسیار مهم و خیلی مرموز را که پس از حضور نظامی امریکا در آن کشور بوقوع پیوست افشاء نکرد (پاکت های غذایی مملو از مواد زهری) بر علاوه اضافه نمود که یک سایت انترنیتی نمیتواند تا توانمندی یک شبکه کشفی و استخباراتی را به خود کسب نماید تا اینکه در ارتباط منظم و مستقیم با یکی از سازمانهای استخباراتی یک کشور قرار نداشته باشد. اگر چنین باشد باید مقامات رهبری استخباراتی کشور های بزرگ در افغانستان باید پس از انتشار اسناد محرم موضوعات عمده به وسیله یک سایت باید مجازات میگردید. و یا از کار برطرف میشد. باید ویکی لیکس حالت زندانیان افغان را در زندانهای امریکائیان و "طالبان"، پلان های تروریستی، منابع اکمالاتی و کانالهای ارتباط جنگجویان بر ضد حکومت افغانستان و امریکا را افشاء میکرد که نکرده اســت. دهها بار نظامیان پاکستان از موجودیت رهبران "طالبان" و "القاعده" در نظارت شان خبر دادند چرا و یکی لیکس در اسناد بدست داشته این واقعیت هارا تائید نکرد. و یا گفته است که اسناد بسیار محرم وزارت دفاع امریکارا در اختیار دارد. آیا وزارت دفاع امریکا درب و دیوار و محافظ ندارد که یک خبر نگار یک سایت به بسیار ساده گی اسناد محرم نظامی را بدست آورده و افشاء نماید. آیا قوانین در امریکا برای افرادی که اسرار محرم نظامی کشورش را افشاء نماید خاموشی را اختیار مینماید. صدام حسین را امریکا توانست تا به پای دار بکشاند و بن لادن را نتوانست؟ آیا در این مورد کدام اسناد را پخش کرده میتواند و یا در مورد ترور خانم بینظیر بوتو، در مورد جزئیات حملات ترورستی در ممبئی هندوستان، در مورد "انتخابات" ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان کدام اسناد منظم و مکمل را پخش کرده است. در تمامی اسناد پخش شده که اگر مردمان اروپائی را تحت تآثیر خویش قرار داده باشد مردم افغانستان و ملل هوشیار جهان میدانند که دلده شور است و شما نادان چشم بسته. اسناد شما همانند جنگ زرگری و تعنه بازی اطفال مکتبی برای همدیگر هنگام جنگ های بچه گانه و شوخی طفلانه گونه است تا ذهنیت ایجاد نموده مسیر واقعیت ها را بطرف دیگر اگر بتوانید بکشانید. به شما مسؤولین سایت ویکی لیکس و یا کدام شبکه تبلیغاتی باید گفته شود هنگامی که یک واقعیت را به نشر برسانید همانند نقش بندی ها و صدها انسان دیگر کله شما به وسیله کارد طالبانی از تنه جدا شده یافت میگردید. و یا همانند شعبه استخباراتی امریکا در خوست دفتر شما به واسطه انتحاری منفجر میگردید. کوشش ننمائید تا بالای زخم های مردم ما به وسیله این اکاذیب و جعلیات نمک پاش دهید. و یا زخم دل مادران را خونین تر ساخته بالای واقعیت ها خاک و سیاهی را افگنده الوده گی هارا بوجود بیاورید. مردم افغانستان آنقدر در عمق واقعیت های جنگ و چانه زنی های بین المللی فرود رفته اند که بزرگترین قدرت های سیاسی و نظامی در کشور شان به زانو درآمده اند تا راه نجات را ازاین بحران دریابند. و این اتهامات فریبنده و پخش اکاذیب نهایت کودکانه شما در مورد واقعیت های نهایت تراژیدی بار قرن خنده آور برای اطفال ما میباشد. خوب است تا از مردم افغانستان معذرت خواسته اگر واقعاً مخفی و پنهان هستید افغانها دوست دارند واقعیت هارا بشنوند به شما پناه میدهند و تا پای جان منحیث مهمان از شما محافظت مینمایند. در غیر آن اگر دیگران را فریب میدهید بدانید که مردم ما شما را خوب می شناسند و هرگز به مطالب شما ارزش و باور کامل ندارند و چیزی در این اسناد تازه گی ندارد.

 

سنجر غفاری

 

 (اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)