یاد و بود از شهیدان گلگون کفن حزب و
دولت جمهوری (دموکراتیک) افغانستان

 رفقای عزیز،

دوستان و هموطنان گرامی،

 یادکرد از کارنامه های درخشان و خاطرۀ شهیدان گلگون کفن حزب و دولت جمهوری (دموکراتیک) افغانستان، که بیباکانه و دلیرانه در سنگرهای داغ نبرد حق بر باطل به خاطر دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و دفاع از نوامیس ملی و منافع انسان زحمتکش جان های شیرین خودرا قربان کردند، وظیفۀ وجدانی و ایمانی هر رزمندۀ صادق و صدیق جنبش چپ انقلابی کشور است.

 

دست اندرکاران اصالت از شما رفقا، دوستان و هموطنان عزیز صیمانه تقاضا میکنند كه هر گونه اطلاع، خاطره، نام و يا ردي از اين شهدا داريد، در اختيار ما قرار بدهيد، هر خاطرۀ شما ولو بسيار كوچك باشد، برگ زريني از تاريخ استقامت و پايداري لاله هاي داغدار اين مرز و بوم است. لطفاً در تدوين اين ليست، ما را همياري كنيد و در جمع آوری  زندگینامه، خاطره ها و حماسه های این قهرمانان و شهیدان و معرفی آنها به نسلهای جدید مبارزان راه آزادی، ترقی و دموکراسی ، یاری رسانده، رسالت و دین خودرا ادا نمایید.

 

زنده گینامه های قهرمانان و شهیدان گلگون کفن را به ادرس های ذیل میتوانید برای ما بفرستید:

 

ادارۀ سایت "اصالت"

admin@esalat.org

esalatadmin@hotmail.com