یک دل و یک صدا شویم برای آبادی وطن مان!

صالحه (رشیدی)

شنبه، ۲۳ می ۲۰۰۹

 

خوانندۀ عزیز!

یگانه رنج ما در دیار غربت دوری از وطن و وطنداران نیست، بلکه تغییر پذیری منفی و خودستائی، بی اتفاقی، اتهام بستن، منفی گرائی ناشی از عقده های شخصی و سایر امراض روانی دردی است که به غربت افزون شده تار و پود ما را بدبینی، عقده، نفرت، عدم اعتماد به مردم، تعصب، غرور و تکبر با رفع یاوه گوی و یاوه سرائی فرا گرفته است.

با باز کردن بعضی سایت ها با نام های هموطنان خود از طریق نوشته های شان آشنا شدم با شوق تحلیل ها و نوشته های شان را مطالعه می کنم و یادی از بدبختی های مردم و وطن در ذهنم زنده شده صد افسوس میکنم که چرا عبرت نمی گیریم. جنگ و تباهی و اتهام زنی چادر بدبختی ما را چنان در خود پیچیده که راه تنفس برای ما مسدود شده، با توهین و دشنام به شخصیت های سیاسی و فرهنگی و یا کوچک ساختن شخصیتها مرتکب اشتباه بزرگ و نابخشودنی میشویم که این عمل پسندیده نمیباشد، بلکه راه درست و اساسی این است که به تاریخ حواله کنیم و تاریخ با درج کار نامه های وطنپرستان و جنایت کاران اشتباه نخواهد کرد . تاریخ قوم و خویشاوند هیچ کس نیست همان گونه که نام قهرمانان را با امانت و درستی ثبت می کند نام خاینین را نیز به حافظه خواهد سپرد. چند نام را به گونۀ مثال ذکر می کنم که تاریخ آنرا به حافظه سپرده است: احمد شاه بابا، میرویس نیکه، سلطان محمود، سلطان مسعود، سلطان غیاث الدین، شاهرخ، امیر دوست محمد خان، امیر محمد یعقوب خان، شاه شجاع، سلطان علاوالدین جانسوز، تیمور لنگ، چنگیز و دیگران که با یاد آوری نام یک قهرمان صد قهرمان در ذهن ما زنده شده و در آینده نیز چنین خواهد بود، حیف است که ما خود قضاوت ناشی از عقده و عدم درک در رابطه به اشخاص و افراد بکنیم.

شجاعت کسانیکه در نایل شدن به اهداف نیک و انسانی جان سپرده اند تاریخ ساز و قابل تقدیر است. ولی بزرگمردانی که در راه پیشرفت اصول و اهداف مقدس خود زنده مانده و کوشیده اند نیز کم از آنها نیستند زیرا سراسر زندگی این نوع مردان و زنان آمیخته است از فتح و شکست.

شخصیتهای که بتوانند با وجود فشار ها، با وجود موانع و خطرها و زیان های شخصی دوباره به وظیفهء وجدانی خود عمل نمایند باید حتماً آنها را در ردیف قهرمانان صحنهء اخلاق قرار داد چه رسد به این که سایت ها را از قصه های شخصی وعقده های فامیلی سیاه نمود.

سایت ها نه محاکمه است و نه محل قضاوت، باید مطالب علمی و تاریخی را بدون عقده مندی نوشت تا ما توانسته باشیم اصالت خود را در برابر جوانان ادا نمائیم و جوانان را به امراض خود شریک نسازیم و سعی نماییم که از آتش نفاق ما نه سوزند. حیف و صد حیف از عمر رفتهء ما که با تخریب و کوتاه فکری سپری نموده ایم. ضرورت زمان است که به سوی وحدت و اتحاد جعمی برویم و جامعهء جهانی را هم متقاعد بسازیم که ما افغانهای صلح پرور و با شهامت هستیم، در جنگهای تاریخی با یک چماق جنگیده و استعمار انگلیس را شکست داده ایم که داغ ناسور آن تا کنون از دل شان زوده نشده و در متلاشی افغانها ماهرانه تلاش دارند. بیائید یک دل و یک صدا شویم برای آبادی وطن مان!

از هیچ نوع همکاری و صداقت دریغ نکنیم!

 

 

 

  

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org