چهارشنبه، ۳۰  مارچ  ۲۰۱۶

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

میر عبدالواحد سادات

 

 
 

زبانه های آتش افغانستان و سوریه در اروپا:

چند ماه بعد از بخون کشیدن عروس شهر ها، اینبار شرارت پیشه گان بین المللی، مرکز بزرگترین سازمان نظامی جهان (ناتو) و مقر پارلمان اروپا، کشور بلجیم را خونبار و عزا دار ساختند، دهشت افگنان جهانی که اکنون بحساب داعش وارد کارزار میباشند، با جنایت عظیم ضد بشری دهها انسان بی گناه را نابود و زخمی ساختند، که هر انسان آگاه و وجدان بیدار، این عمل ضد انسانی، جهالت، توحش و بربریت را محکوم و از ته قلب به عاملان آن نفرت می فرستد .

در مقابله با ترور و تروریست ها که تمام بشریت را تهدید مینمایند، دیگر تنها سرشک از دیده پاک کردن، محکوم نمودن، ابراز نفرت و یا همدردی کافی نمی باشد، باید بخاطر علاج اساسی اندیشید، تا از دل خون نه آید .

جهانیان در مجموع و شهروندان اروپا، کفاره یی گناهان و بی تفاوتی رهبران ناتو را می پردازند، سونامی بنیادگرایی اسلامی موجود و طاعون دهشت افگنی جاری ریشه در پلان های منبعث از اهداف جیوستراتیژیک دولت امریکا و سایر رهبران عمده یی ناتو دارد و تاریخ طولانی این داستان به زمانی میرسد که پروژه یی کمر بند سبز در مدار اتحاد شوروی وقت طراحی گردید و در اوج جنگ سرد و آوانیکه افغانستان به مرکز تصفیه حساب ابر قدرتهای وقت و بحیث نطع جنگ سرد قربان و پاکستان بمثابه تخته خیز، بمرکز ارعابیون عرب و عجم نقش ایفا میکرد، همان مرکز تروریست پرور که مخوف ترین شرارت پیشه گان همانند اوسامه بن لادن و . . . را شهره یی آفاق ساخت و در سه دهه اخیر در هر کنج و کنار دنیا که تروریسم جنایت آفریده است امتیاز آن به همان مرکز تعلق داشته است. دهشت افگنان مسکون در اروپا و بخصوص بلجیم نیز نسل دوم و خلف الصدق همان مرکز میباشند .

اکنون که مارها، اژدهار گشته و صاحبان را می گزند، اگر اولیایی امور که در نقش پلان گذاران عمل نموده اند، با قرآن پهلوی آشنا می بودند، این کلام حضرت مولانا در ذهن شان تداعی می گردید که:

تخم  دیگر بکف  آریم و بکاریم  زنو

ز آنچه کشتیم ز خجلت نتوان کرد درو

در حالیکه تمام بشریت آماج تهدید ترور و تروریسم قرار دارد و جهان ما به برکت رشد تکنالوجی به قریه مبدل گردیده است باید جهانیان و بخصوص شهروندان اروپا بسیار عمیق و دقیق بیاندیشند که علاج واقعی کار ممکن نخواهد بود، تا زمانیکه:

ــــ از تروریسم بمثابه وسیله تحقق اهداف جیوستراتیؤیک کار گرفته شود .

ـــ تعریف دو گانه از تروریسم صورت گیرد و برخورد دوگانه با تروریست انجام یآبد .

ـــ ریشه تروریسم آبیاری و ساقه بری در افغانستان و . . . صورت گیرد .

آتشی که در افغانستان و سوریه افروحته اند، به اروپا و . . . رسیده است و قبل از آنکه ازین هم نا وقتر گردد باید:

عاقلانه، عاملانه و عادلانه و با فراست دریافت که: امنیت اروپا با امنیت افغانستان، سوریه ، فلسطین و . . . گره خورده است و اگر تا دیروز در برابر صبرا و شطیلا، تراژیدی حقوق بشر ناشی از تروریسم در سایر نقاط عالم تماشاچی بودیم، اکنون باید همه با هم صادقانه  صدای اعتراض ما را برعلیه: دهشت افگنان، ذهنیت تکفیری، افراطیت، دین ستیزی، مهاجر ستیزی و بخاطر نجات بشریت و در دفاع از والا ترین ارزشهای انسانی و معیار های قبول شده حقوق بین المللی، بلند نماییم و این کلام وخشورانه یی حضرت سعدی را ملاک اندیشه و عمل خود قرار بدهیم :

      بنی آدم اعضای یک پیکر اند ــــــ که در آفرینش ز یک گوهر اند

     چو عضوی بدرد آورد روزگار ـــــ دیگر عضو ها را  نماند  قرار

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)