سه شنبه، ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱


دکتور فرید طهماس

 

 

 

بچه:   . . .  تو چقدر قندولک نازدانه ستی!

 دختر:    hahahaha!

بچه:    چرا خنده میکنی عزیزم؛ مه از همو روز اول فامیدم که هم نازدانه ستی، هم قندولک!

 

دختر:   از چی فامیدی که مه قندولک استم؟

 بچه:    هم از عکست مالوم میشه؛ هم از نوشتیت.

 

دختر:    hahahaha!

 بچه:    چرا، مگر خنده آور اس؟

 

دختر:    hahahaha!

 بچه:    مه ده عشق تو حاضرم حتی از جان خود بگذرم!!!

 

دختر:     راستی؟

 بچه:    عکست بسیار مغبول اس؛ مثل لیلا!!

 

دختر:     عکس تام بسیار مقبول اس؛ مثل مجنون!!

 بچه:     از زیباییت کم اس دیوانه شوم!!!

 

دختر:      lol

 بچه:       کجایش قابل lol اس؟ گفتم، از زیباییت کم اس دیوانه شوم!!!

 

دختر:   بسیار شاعرانه  گپ میزنی!

 بچه:    از عشقت شاعر شدیم شاعر، میفامی!!

 

دختر:    تو غیر از مه کسی دیگه ره دوست داری؟

 بچه:    ای  گپها ره نزن که باز گریه میکنم؛ تو اولین و آخرین عشق من استی!

 

دختر:    hahahaha!

بچه:     باور کو که راس میگم!

 

دختر:   کتیم عاروسی میکنی؟

 بچه:    مه میگم که تو اولین و آخرین عشق من استی؛ و تو میگی که کتیم عاروسی میکنی!؟

 

دختر:     خی ایتو که اس، مه شماره تلیفون موبایل خوده بریت میتم،  بری مه زنگ بزن که ده باری عاروسی گپ بزنیم.

 بچه:     قندولک، گپ زدن ده تلیفون موبایل بسیار مصرف میشه؛ چرا مگر از طریق فیس بوک نمیشه گپ بزنیم؟

 

دختر:    میشه، اما گپ مه خصوصی اس، بسیار خصوصی!!!

 بچه:     چرا، مگر گپ خصوصی ده فیس بوک لازم نیس؟

 

دختر:     Ok

 بچه:      پرسیدم، گپ خصوصی ده فیس بوک لازم نیس؟

 

دختر:     Ok

 بچه:   مه خو گپ خوده میزنم؛ به خاطری که دوستت دارم؛ مگر نه شنیدی که گفته اند: دلی شیر نداری، سفر عشق مکن!!

 

دختر:   بیشک بیشک شیربچهء عاشق؛ hahahaha!

 

بچه:     تو هم مره دوست داری؟

 دختر:    البته عزیزم، باور نداری؟

 

بچه:     هزار فیصد باور دارم!!!

 دختر:    از عشق تو کم اس خوده از منزل ۲۹ پایان پرتم!

 

بچه:     هو، چی میگی قندولک، دیوانه شدی؟

 دختر:    آن، دیوانهء عشقت شدیم!!!

 

بچه:    خی ایتو که اس، مه شمارهء موبایل خوده بریت میتم، بریم زنگ بزن که ده باری عاروسی گپ بزنیم.

 دختر:    عزیزم، گپ زدن ده موبایل بسیار مصرف میشه؛ چرا از طریق فیس بوک نمیشه گپ بزنیم؟

 

بچه:     میشه، اما گپ مه بسیار بسیار خصوصی اس.

 دختر:    عزیزم! خی همی نام اصلی ته بگو چیس؟

 

بچه:     نام اصلی مه دخترانه اس.

 دختر:     اوه، تو دختر استی؟!

 

بچه:     خی نام اصلی خودت چیس؟

 دختر:    نام اصلی مام بچه گانه اس

 

*   *   *

 پایان

 

 

 

 

 

 

 مطالب و نوشته های که تا کنون از محترم دکتور فرید طهماس در «اصالت» به نشر رسیده است:

 

 

معلم اخلاق - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

پتلون شیر لالا - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

جوانِ عجیب (از طنزهای مردم دنمارک) - دکتور فرید طهماس

نمرهء تیلفون - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

قندآغای پوسته رسان طنز جالب و زیبایی از دکتور فرید طهماس

فراموشکار - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

بد بخت - شعر زیبایی از دکتور فرید طهماس 

مستورهء آداب - غزل نغز و زیبایی از دکتور فرید طهماس 

مرغ شکم پُر - طنز زیبایی به قلم دکتور فرید طهماس

معذرت می خواهیم! - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

مصاحبهء «اصالت» با محترم دکتور فرید طهماس، ژورنالیست ورزیده، نویسنده و طنز نویس چیره دست کشور 

مصاحبهء دکتور فرید طهماس با داکتر فاروق فردا

فورمه را خانه پری کنید! - طنز جالب و زیبایی از دکتور فرید طهماس

لشمکِ چاپلوس - طنز بسیار جالب و زیبای از دکتور فرید طهماس

می خواست رییس شود! -  طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

پهلوانِ روزنامه نگار: طنز زیبایی به قلم دکتور فرید طهماس

طنز دربارۀ طنز - نوشته ای دکتور فرید طهماس

پدرم به جولا تبدیل شد - طنز بسیار جالب و زیبایی از دکتور فرید طهماس

مصاحبه با حزب دموکراتیک خلق افغانستان - نوشتهء دکتور فرید طهماس

مصالحه؟ - دکتور فرید طهماس

نامهء محترم دکتور فرید طهماس عنوانی «اصالت»

سنگها - نویسنده: لف تولستوی - مترجم: دکتور فرید طهماس

یک نامه و دو طنز به سایت وزین «اصالت» - دکتور فرید طهماس

لباس جدید پادشاه - ترجمه از روسی: دکتور فرید طهماس 

قو، ماهی و خرچنگ - ترجمهء تحت اللفظی: دکتور فرید طهماس

برگزیده یی از کتاب شیطان و دوشیزه پریم -  برگردان از روسی: دکتور فرید طهماس

یک رباعی به خاطر بهار - دکتور فرید طهماس

ای زن - پارچه ای نغز و زیبایی به قلم دکتور فرید طهماس

شش دوبیتی های نغز و زیبایی از دکتور فرید طهماس

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org