ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور

 

 

 
 

 


Ϙ ی

 

یی:

Ԙ ی ی ݘ ی . . . ی ݘ ی ی ی یی ی ی ی Ș . . . ی ی . . . ی ی ی . . ǐ یی یی ی ی . . . ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی . . . یی ی . . . یی ј ی ی ݘی (ی یی) ʺ یی یی ( ی) یی ی . . . ǘ ی Ϻ Ϙ ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ѐ ی ی Ș . . . ی ی ی یی. (ی ی ی)