سه شنبه،  ۲۲  جنوری ۲۰۰۸

نويسنده : رحيم آريا

 معرفی رجال عمده افغانی
 در مشروطیت اول و دوم به مناسبتِ
 استقلال افغانستان

سید غلام حیدر پاچا

سید غلام حیدر پاچا در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی در چهارباغ ولایت لغمان بدنیا آمد . سید غلام حیدر پاچا یک جوان روشنفکر دلیر بود و در حلقه های جوانان مشروطیت دوم با میرقاسم خان و عبدالهادی داوی همکاری و همفکری داشت . سید غلام حیدر پاچا در سال ۱۳۰۰ ش به ترکیه فرستاده شد و بعد از ان در اداره زارعت و معادن مامور بود و در سال ۱۳۰۷ ش به وزارت خارجه رفت . مرحوم پاچا در ایام اغتشاش سال ۱۳۰۸ ش در قلعه بابریهای جلال اباد بمعیت فرقه مشر سید حسن خان شیون و محمد گل خان مومند جمعیتی بنام جمهوریت ساخت و جریده ای بنام (د کور غم) نشر نمود و در جراید هندوستان مانند زمیندار و افغانستان لاهور تبلیغاتی برضد رژیم حبیب الله بچه سقاو میکرد . مرحوم پاچا در سال ۱۳۰۸  ش به کابل برگشت و به طرفداری امان الله خان پرداخت ولی بزودی دستگیر و به ۱۴ سال زندان محکوم شد تا اینکه در سال ۱۳۲۱ ش درزندان سرای موتی کابل به عمر ۵۵ سالگی درگذشت .

 

روانش شاد باد !

 

عبدالرحمن لودین

محمد ولی خان دروازی

میر غلام محمد غبار

  مولوی عبدالرؤف خان قندهاری (خاکی)

مولوی عبدالواسع  (خاکی)

استاد عبدالرب خان قندهاری خاكی

سردار عبدالحسین عزیز

سید حسن شیون

میر قاسم خان

عبدالهادی داوی پریشان

میرزا محمد مهدی چندوالی

غلام محمد خان میمنه گی

 

 

www.esalat.org